Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Akademicka Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

2014-04-27 21:03:47

Uatwienie kobietom ze spoecznoci akademickiej wykonania bezpatnego badania cytologicznego i zwikszenie wiadomoci jego znaczenia - to cel zawizanej wanie przez uczelnie w woj. lskim Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

 Symbolem inauguracji kampanii stao si podwietlenie hali katowickiego Spodka na kolor fioletowy.

 

„To jeden z elementów misji uniwersytetu nowoczesnego, otwartego, wychodzcego z przysowiowej wiey z koci soniowej, który traktujemy jako wyraz naszej spoecznej odpowiedzialnoci” – powiedzia podczas poniedziakowej konferencji prasowej w Katowicach rektor Uniwersytetu lskiego prof. Wiesaw Bany.

 

Jak podkreli inicjator przedsiwzicia, pose i lekarz ginekolog Jerzy Zitek, wpisuje si ono w dziaania lskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

 

„Naszym celem jest zmniejszenie miertelnoci do 2020 r. o 50 proc. Chodzi o to, eby wykrywa problem we wczesnych stadiach, kiedy moliwe jest nawet leczenie z zachowaniem rodnoci kobiety. adna kobieta nie musi i nie moe umiera z powodu raka szyjki macicy. Udao si to osign w krajach skandynawskich” – podkreli Zitek.

 

W ramach akcji profilaktycznej kada z pracownic, a take studentki oraz ony czy partnerki pracowników Uniwersytetu lskiego bd mogy bezpatnie wykona badanie cytologiczne w wyznaczonej przychodni. Projekt wpisuje si w program bada populacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Badania mona zrobi w kady wtorek i czwartek kwietnia od godz. 9 do 15. „Uatwiamy paniom w ten sposób wczenie badania do swojego planu zaj” – zaznaczy Zitek.

 

Memorandum w celu propagowania w rodowisku akademickim profilaktyki raka szyjki macicy przyja Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich, reprezentujca 15 wyszych uczelni w regionie.

 

W akcj wczaj si równie szkoy rednie, w których odbywaj si zajcia edukacyjne i debaty. "Debata i wykad odbd si u nas 29 kwietnia. Pocztkowo zaprosiam tylko dziewczta, ale chopcy spytali: dlaczego my nie? Pomylaam, e popeniam nietakt i chopcy oczywicie te bd. Chodzi przecie o ksztatowanie wiadomych, odpowiedzialnych postaw równie u mczyzn, którzy powinni si troszczy o swoje partnerki" - powiedziaa dyrektor IV Liceum Ogólnoksztaccego im. gen. St. Maczka w Katowicach Katarzyna Ziemiec.

 

W Polsce raka szyjki macicy diagnozuje si rocznie u 4 tys. kobiet; poowa z nich umiera.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej