Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Dopuszczalne dawki promieniowania

2011-03-18 11:44:30

Jak wyjani Fornalski - fizyk z Instytutu Problemw Jdrowych w wierku, wedug polskiego prawa atomowego, roczna dopuszczalna dawka promieniowania dla zwykego czowieka wynosi jeden milisiwert, inaczej mwic tysic mikrosiwertw, pochodzcych od rde sztucznych, poza medycznymi. Podobne rozwizania funkcjonuj rwnie w innych krajach.

Wedug informacji japoskich sub, na terenie elektrowni Fukushima I we wtorek o godz. 7.30 czasu polskiego promieniowanie wynosio ok. 500 mikrosiwertw na godzin. Oznaczaoby to, e znajdujcy si tam zwykli ludzie mogliby w cigu dwch godzin otrzyma dopuszczaln roczn dawk. Jednak normy dla pracownikw przemysu jdrowego s mniej wyrubowane. Dlatego czciej przechodz oni badania lekarskie i s otoczeni dodatkow opiek.

"Dla ludzi, ktrzy s sporadycznie naraeni na kontakt z promieniowaniem, dopuszczalna roczna dawka wynosi sze milisiwertw, a dla pracownikw, ktrzy maj praktycznie codzienn styczno z promieniowaniem, czyli np. obsugi reaktorw, czy osb pracujcych przy przetwarzaniu rde promieniowania, jest to 20 milisiwertw rocznie" - powiedzia Fornalski.

Wyjani, e norma dla "zwykego miertelnika" rni si od norm dla pracownikw przemysu jdrowego, poniewa w przyjtych regulacjach uwzgldnia si tzw. dawk kolektywn, przypadajc na grup ludzi.

"Przy czym prawo to nie jest stosowane zbyt konsekwentnie. Np. do dopuszczalnej dawki nie wlicza si promieniowania przyjtego w trakcie procedur medycznych, a zwyky rentgen puc wie si z dawk promieniowania rzdu jednego milisiwerta. A zdarza si, e pacjent musi badanie powtrzy. Ponadto inne procedury diagnostyczne, np. tomografia komputerowa lub PET, to jeszcze wiksze dawki" - tumaczy.

Poziom promieniowania w Fukushima I by we wtorek w nocy wysoki. O godz. 1 czasu polskiego wynosi przy bramie elektrowni 11 930 mikrosiwertw (prawie 12 milisiwerstw) na godzin, a bezporednio po wybuchu w ssiedztwie uszkodzonego reaktora zanotowano nawet 400 milisiwertw na godzin.

Fornalski zaznaczy, e dawki, ktre zmierzono przy bramie s znaczce i nie naley ich lekceway. "Dawki rzdu kilkudziesiciu milisiwertw na godzin s niebezpieczne dla zdrowia w przypadku wielogodzinnego naraenia. Jeli mona, trzeba czas naraenia zawsze skraca do minimum" - podkreli. Doda, e prawo atomowe przewiduje moliwo ekspozycji ochotnikw usuwajcych zagroenie przy tego typu awariach na dawki do 100 milisiwertw, a jeli w gr wchodzi ratowanie ycia ludzi, to nawet do 500 milisiwertw.

Z kolei poziom promieniowania w bezporednim otoczeniu reaktora po awarii Fornalski okreli jako bardzo grony. "400 milisiwertw na godzin jest du dawk, a waciwie moc dawki. Pierwsze niewielkie skutki negatywne dla zdrowia mog pojawi si ju od 200 milisiwertw, czyli po przebywaniu w takim miejscu przez p godziny. Pamitajmy te, e owe negatywne skutki nie pojawi si od razu. Moe min nawet wiele lat. redni okres inkubacji nowotworu to 10 lat. Moe te nie by adnych skutkw zdrowotnych, to zaley od organizmu" - tumaczy fizyk.

Zaznaczy jednak, e chocia na terenie elektrowni promieniowanie znacznie przekracza przyjty przez prawo bezpieczny poziom, to do dawki miertelnej jest jeszcze bardzo daleko.

"Istnieje pojcie LD-50 (lethal dose 50 proc.). Oznacza to dawk, po otrzymaniu ktrej poowa populacji umiera po miesicu (przy braku leczenia). Dla ludzi LD-50 wynosi okoo 3,5 siwerta, czyli 3500 milisiwertw. Niektre rda podaj od 3 do nawet 5 siwertw" - podkreli Fornalski.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

Dzieki uprzejmoci: PAP - Nauka w Polsce

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej