Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Hybrydowy stent szyjny

2014-04-27 21:02:31

 Hybrydowy stent szyjny, który pozwala skuteczniej stabilizowa blaszk miadycow w miejscu wszczepienia, a dziki swojej gitkoci moe by stosowany w przypadku skomplikowanych zmian w ttnicy szyjnej, opracowali polscy specjalici.

Stent to niewielka sprynka, umieszczana wewntrz naczynia krwiononego, zwonego lub zamknitego przez zmiany miadycowe.

 „Ten rodzaj stentu lepiej dostosowuje si ksztatem do typu zmiany, co uatwia leczenie skomplikowanych przypadków. Lepiej te stabilizuje blaszk miadycow, ograniczajc ryzyko zatoru i udaru mózgu. Pozwala wic skuteczniej leczy” – wyjani prof. Pawe Buszman z Polsko-Amerykaskich Klinik Serca, który przeprowadzi w Ustroniu (lskie) pierwszy zabieg wszczepienia nowego stentu u pacjenta z zaawansowan chorob serca i naczy.

 

Pacjentem by 67-letni mczyzna z obustronnym zweniem ttnic szyjnych, obciony wspóistniejcymi schorzeniami sercowymi, zakwalifikowany do leczenia kardiochirurgicznego w postaci wymiany zastawki aortalnej i bypassow wiecowych. Próba zoonego leczenia kardiochirurgicznego u takiego chorego, bez wczeniejszego poszerzenia ttnicy szyjnej, wizaaby si jednak z bardzo wysokim ryzykiem ródoperacyjnego udaru mózgu. Zabieg stentowania ttnicy szyjnej pozwoli w niedalekiej przyszoci, prawdopodobnie w perspektywie okoo 6 tygodni, bezpieczniej przeprowadzi leczenie kardiochirurgiczne u tego chorego.

 

Hybrydowe stenty szyjne wczeniej przeszy faz bada przedklinicznych pod kierownictwem doc. Krzysztofa Milewskiego i dr. Piotra Buszmana w Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Amerykaskich Klinik Serca w Kostkowicach oraz faz bada klinicznych pod kierownictwem dr. Przemysawa Nowakowskiego w Maopolskim Centrum Sercowo-Naczyniowym PAKS w Chrzanowie. Zabiegi na kadym etapie wykazay dobr skuteczno terapeutyczn u wszystkich chorych.

 

Stent uzyska ju europejsk rejestracj i zosta oficjalnie wprowadzony do obrotu w Polsce i caej Unii Europejskiej. Wedug prof. Buszmana jego cena bdzie nisza od stosowanych dotd w polskiej subie zdrowia stentów zagranicznych.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej