Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Jak wykry bardzo wczesne stadia choroby nowotworowej?

2011-03-17 11:39:51

Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego prowadzone s w dniach 14-18 marca w Roztoczaskiej Szkole Ultrasonografii bezpatne badania USG.

Akcja jest czci intensywnego szkolenia dla lekarzy z caej Polski. Z udziaem uczestnikw kursu certyfikowani konsultanci przebadaj okoo 400 osb. Kierownik naukowy zespou prof. dr hab. n. med. Witold Jakubowski przekonuje lekarzy, e ultrasonograf jest we wspczesnej medycynie narzdziem rwnie niezbdnym jak stetoskop, a pacjentom tumaczy, e badania naley wykonywa tak regularnie, jak przegldy gwarancyjne samochodw.

Akcja edukacyjno-diagnostyczna "Ciekawo - pierwszy stopie do zdrowia" zakada, e wszyscy pacjenci, u ktrych wykryto niepokojce zmiany, skierowani zostan do konsultacji specjalistycznych.
Na miejscu wykonuje si trzy rodzaje bada USG: tarczycy, narzdw jamy brzusznej oraz, u kobiet, sutkw. Kade z nich jest bezbolesne i nieobcione adnymi przeciwwskazaniami. Badanie tarczycy nie wymaga przygotowania. USG jamy brzusznej najlepiej wykonywa na czczo, nie trzeba jednak poprzedza go przyjmowaniem dodatkowo pynw. Natomiast przed badaniem piersi kobieta powinna przypomnie sobie termin ostatniego krwawienia miesicznego, poniewa dla waciwej oceny wynikw lekarz musi ustali, w ktrej czci cyklu znajduje si pacjentka.

Eksperci przekonuj, e takie badania regularnie powinni wykonywa wszyscy w ramach zachowa prozdrowotnych. To najprostsza metoda wykrywania nieprawidowych zmian morfologicznych, ktre mog wskazywa na raka tarczycy, piersi, ukadu chonnego, wtroby, nerki, pcherza moczowego, gruczou krokowego i wielu innych.

"Ultrasonografia pozwala na dostrzeenie zmian nawet wtedy, kiedy rak jest niekliniczny, nie boli, nie czuje si go, nie daje adnych objaww. A nowotwr zoliwy nie jest chorob mierteln, jest chorob wyleczaln; wszystko zaley od stadia zaawansowania " - mwi podczas konferencji prasowej w Zamociu prof. Jakubowski, prezes Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

Jak potwierdzi w rozmowie z PAP dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, badanie USG ma kolosalne znaczenie w diagnostyce wielu chorb cywilizacyjnych, w tym nowotworowych. Dlatego niezwykle wane jest szkolenie w tym zakresie - gwnie lekarzy rodzinnych - i popularyzacja wiedzy o korzyciach wynikajcych z wykonywania bada z okrelon czstotliwoci.

"Badanie to nabiera szczeglnego znaczenia w przypadku nowotworu nerki. Wikszo chorych z rozpoznaniem raka nerki trafia do onkologw ju z przerzutami do puc, wtroby, koci. Choroba tli si skrycie wewntrz jamy brzusznej, nie dajc dolegliwoci. A przecie dzisiaj, przy nowoczesnej aparaturze i lekarzach, ktrzy maj certyfikaty PTU, mona naprawd bardzo dokadnie zbada wntrze jamy brzusznej, wzy chonne szyjne, pachowe, pachwinowe, tarczyc" - wylicza dr Meder.

Prof. Jakubowski podkreli, e szkolenia su temu, aby jak najwicej polskich lekarzy mogo nauczy si wykonywa badanie USG. Zaznaczy, e metoda ta, w porwnaniu z innymi metodami obrazowymi, wymaga duszego okresu nauki i wikszego dowiadczenia, ktre profesor nazywa "opatrzeniem".

"Jest ono o tyle ciekawe i trudniejsze do nauczenia od innych metod obrazowych, e lekarz ma dowolno patrzenia na obraz tkanki - w dowolnych paszczyznach, przekrojach. Nie jest niczym limitowany, dlatego musi mie wiksze wasne +opatrzenie+. Ponadto niektre narzdy nie maj normy populacyjnej. Takim narzdem jest pier, gdzie kada kobieta ma swoj wasn anatomiczn norm. Na szczcie s te narzdy bardzo atwe, jak tarczyca - od urodzenia do pnej staroci obowizuje tu pewien wzorzec i kade odejcie od niego jest patologi" - wyjania specjalista.

W opinii prof. Jakubowskiego, lekarzy nie trzeba przekonywa o wartoci i przydatnoci bada USG w profilaktyce wielu rnych chorb, tylko odpowiednio stymulowa ich do nauki i rozwijania umiejtnoci.

"W Polsce interesuje nas w zakresie edukacji i wykonywania wycznie profesjonalna ultrasonografia. Roztoczaska Szkoa Ultrasonografii pod patronatem PTU w sensie zakresu i poziomu kursw, w tym wskich zagadnie z zakresu stosowania USG, znakomicie to realizuje" - stwierdzi prezes PTU.

Lekarze - kursanci Roztoczaskiej Szkoy Ultrasonografii w dniach 14-15 marca odbyli cykl intensywnych wykadw poczonych z pokazami. Omawiano anatomi ultrasonograficzn narzdw pooonych powierzchownie i poniej przepony, narzdw jamy brzusznej, diagnostyk wtroby, pcherzyka ciowego, drg ciowych i trzustki, ukadu moczowego, ledziony, wzw chonnych i naczy trzewnych oraz diagnostyk tarczycy i sutkw. Przedstawiono te standardy bada USG.

W dniach 16-18 marca odbywaj si rwnie intensywne zajcia praktyczne z udziaem pacjentw - okolicznych mieszkacw. W akcji wemie udzia od 300 do 500 osb. Szkolenie uzupeni prezentacja moliwoci diagnostyki USG narzdu rodnego w gabinecie lekarza rodzinnego i omwienie analizy zmian pynowych w sutkach. Akcj zakoczy rozdanie certyfikatw.

Lekarze pierwszego kontaktu, ktrych jest w Polsce najwicej i ktry stoj na pierwszej linii w kontakcie z pacjentem, maj najwicej moliwoci promocji tego typu bada. Jednoczenie nieoficjalne statystyki organizatorw pokazuj, e wielu praktykujcych lekarzy nie ma dowiadcze w zakresie diagnostyki USG. Ponad 70 proc. uczestnikw kursu nigdy nie miaa do czynienia z ultrasonografem, ponad 10 proc. ma pewn wiedz na ten temat, ale nie wykonuje samodzielnie bada. Jedynie okoo 15 proc. przyjechao do Zamocia doskonali posiadane umiejtnoci.

Jednoczenie z szacunkw PTS wynika, e ju okoo poowa lekarzy rodzinnych w Polsce ma w swoich gabinetach ultrasonografy rnej klasy. Zdaniem prof. Jakubowskiego w przyszoci to bdzie standard - moe nie narzucony administracyjnie, ale konieczny z punktu widzenia medycznego. Uczony przewiduje, e w najbliszych piciu latach 90 proc. gabinetw lekarzy rodzinnych w Polsce bdzie miao aparaty USG, przede wszystkim kompaktowe, przenone, ktre mog obsuy kilka punktw przyjmowania pacjentw.

"USG jest cudownym narzdziem diagnostycznym, ktre niedugo lekarz bdzie nosi w teczce, bo kompaktowy ultrasonograf jest mniejszy gabarytowo ni laptop. Takie narzdzie staje si we wspczesnej medycynie kolejnym stetoskopem" - podsumowuje prof. Jakubowski.

Kampani "Ciekawo - pierwszy stopie do zdrowia" organizuje Polska Unia Onkologii (PUO), Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU) oraz Koalicja Organizacji Pacjentw Onkologicznych (KOPO), jej partnerem jest Novartis Oncology.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

Dzieki uprzejmoci: PAP - Nauka w Polsce

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej