Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Mog one wywoa u ludzi chorob skry zwan demodekoz.

2014-01-22 20:56:01

Od 40 do 60 proc. osób po 40. roku ycia jest zaatakowanych przez nuece – niewielkie pajczaki z rzdu roztoczy. Mog one wywoa u ludzi chorob skóry zwan demodekoz. wiadomo problemu wród lekarzy i w spoeczestwie jest jednak maa.

 Cho inwazja nueca nie daje czasem adnych lub skpe objawy, to potencjalnie demodekoza (inaczej: nuyca – przyp. PAP) moe by uciliwa i grona – przestrzeg parazytolog prof. Krzysztof Solarz ze lskiego Uniwersytetu Medycznego (UM) w Katowicach.

 

Nueniec ludzki (Demodex folliculorum) wystpuje w rejonie gowy, w torebkach wosów i gruczoach ojowych, gdzie skada jaja, pozostawia swoje odchody i wylinki, czyli powoki zrzucane podczas przechodzenia do kolejnych stadiów rozwoju. Odywia si wydzielinami skóry.

 

Powoduje wid, przebarwienia skóry na powierzchni policzków, atakuje torebki rzs i brwi powodujc ich utrat, a take zapalenie brzegów powiek. Czasami zaatakowanej przez nueca osobie wypadaj wosy, co bywa mylone z ysieniem plackowatym. Niemal zawsze inwazja towarzyszy trdzikowi pospolitemu i róowatemu.

 

„Nuece to duy problem medyczny. Pacjenci bywaj bezradni. Pierwszy przypadek miaem kilkanacie lat temu. Zgosia si do mnie moda dziewczyna, której wypaday brwi i rzsy. Wiedziaa, e to moe by nuyca, ja te byem tego zdania, ale kiedy wypisaem karteczk do orodka zdrowia z prob o pobranie materiau do bada, zostaa wymiana. Powiedziano jej, e takiej choroby nie ma, a oni nie wiedz, jak pobra materia” – powiedzia PAP prof. Solarz, który kieruje Zakadem Parazytologii Wydziau Farmacji z Oddziaem Medycyny Laboratoryjnej UM w Sosnowcu.

 

„Nuyca jest bardzo powszechn chorob inwazyjn, ale ze wzgldu na skpe objawy bywa mylona z rónego rodzaju schorzeniami dermatologicznymi o innym podou. Skpe objawy powoduj te, e sami nie zwracamy czasem uwagi na inwazj” – doda naukowiec.

 

Jak zaznaczy, brak wiadomoci sprzyja rozprzestrzenianiu si nueca, tym bardziej, e zarazi si jest bardzo atwo. Jaja pasoyta roznosz si z kurzem, z prdami powietrza, przez dotykanie tych samych przedmiotów, co osoba chora, korzystanie z jej odziey, czy grzebienia, a take podczas kontaktów seksualnych.

 

„Badania amerykaskie wykazay, e w Stanach Zjednoczonych w niektórych populacjach nawet blisko 100 proc. ludzi po 70. roku ycia ma nueca. Czynnik wieku jest tu istotny, bo z wiekiem ta fauna si powiksza, a im duej yjemy, tym duszy jest czas ekspozycji” – podkreli prof. Solarz.

 

Leczenie nuycy polega na stosowaniu gorcych kpieli z du iloci myda z heksachlorobenzenem. Stosuje si te balsam peruwiaski, roztwory spirytusowe pirogalolu, pirokatechiny, naftolu, mieszaniny mentolowo-kamforowej oraz preparaty roztoczobójcze oparte na benzoesanie benzylu. Osoby, które miay bliski kontakt z chorym, u którego stwierdzono nueca, take powinny zosta przebadane.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej