Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Nie radzimy sobie z tym nowotworem

2013-05-06 20:59:59

 Wzrasta w Polsce zachorowalno i umieralno na raka pcherza. Nie radzimy sobie z tym nowotworem – mówi dr Zbigniew Jabonowski z I kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w odzi.

Obecny na konferencji Fundacji Watch Health Care specjalista pokreli, e w latach 1991-2006 zachorowalno na raka pcherza zwikszya si w naszym kraju o 59 proc. i nadal ronie. Co roku wykrywanych jest 6 tys. przypadków tej choroby i niedugo liczba ta zwikszy si do 7 tys.

 „Jest to przede wszystkim choroba mczyzn, gównie w wieku 65-75 lat, gdy na raka pcherza choruj oni czterokrotnie czciej anieli kobiety” – powiedzia dr Jabonowski. Na ten typ raka przypada jedna trzecia wszystkich nowotworów ukadu moczowo-pciowego.

 

Z danych jakie przedstawi wynika, e zwiksza si równie umieralno na raka pcherza. W Polsce jest pod tym wzgldem gorzej ni w wielu innych krajach, np. w USA i Norwegii, gdzie liczba zgonów z tego powodu od kilku lat spada.

 

Wedug specjalisty, rak pcherza jest najbardziej kosztowny w leczeniu, bardziej ni wiele innych nowotworów, takich jak rak puca czy jelita grubego. Koszty leczenia raka puca s dwukrotnie mniejsze.

 

Najczciej stosuje si terapi oszczdzajc pcherz. Polega ona na przezcewkowym usuniciu jedynie guza, potem chory zwykle poddawany jest chemioterapii i radioterapii. „Dziki takiemu leczeniu 65-75 proc. pacjentów zachowuje pcherz” - zapewnia dr Marcin Hetna z Orodka Radioterapii Amethyst RTCP w Krakowie.

 

Dr Jabonowski oceni, e zbyt nisko wyceniana jest cystoskopia – badanie diagnostyczne pcherza, podczas którego mona równie usun guza tego narzdu. „Skutek tego moe by taki, e ta metoda rzadziej bdzie stosowana, chorym bdzie si proponowa inne metody, mniej dla nich korzystne” - podkreli specjalista.

 

U 70 proc. chorych guz pcherza jest jedynie powierzchniowy (nie nacieka tkanek ssiednich). Mimo to u 90 proc. pacjentów w okresie 15 lat dochodzi do nawrotu choroby.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej