Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

O chorobach mzgu, jego moliwociach oraz nowych sposobach leczenia chorb mzgu

2014-03-11 19:50:37

O chorobach mózgu, jego moliwociach oraz nowych sposobach leczenia chorób mózgu bdzie mona usysze podczas rozpoczynajcego si w poniedziaek w Poznaniu. 6. Tygodnia Mózgu. W programie zaplanowano 9 wykadów popularno-naukowych.
Prelekcje odbywa si bd w Orodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego. Rozpoczyna si bd codziennie o godz. 17.

"Podczas Tygodnia Mózgu mówimy o nim z punktu widzenia rónych dyscyplin. Staramy si przygotowa rónorodne tematy, zarówno te dotyczce medycyny oraz zwizane z moliwociami mózgu. Chcemy, eby wykady prezentoway róne informacje. W kocu mózg jest ciekawy i ma wiele tajemnic" - powiedziaa w rozmowie z PAP Maria Osiak z poznaskiego oddziau Polskiej Akademii Nauk.

W ramach wydarzenia zaplanowano wykady powicone m.in. pracy mózgu podczas uywania j. migowego, wpywu sztuki na prac mózgu oraz cierpieniu. Ponadto usysze bdzie mona wykad dotyczcy chorób mózgu, takich jak depresja, glejak mózgu czy uzalenienie od alkoholu i narkotyków.

Wród prelegentów znaleli si poznascy oraz warszawscy naukowcy: dr Pawe Rutkowski, prof. Krzysztof astowski, prof. Jerzy Mellibruda czy prof. Boena Kamiska.

Jak zaznaczya Osiak, wykady maj charakter popularno-naukowy, a ich celem jest popularyzacja nauki wród spoeczestwa oraz prezentacja aktualnej wiedzy dotyczcej bada naukowych nad mózgiem i ukadem nerwowym.

Po zakoczeniu kadej prelekcji jej uczestnicy bd mogli zada naukowcom pytania.

Wszystkie wykady bd transmitowane na ywo na stronie internetowej poznaskiego oddziau Polskiej Akademii Nauk. Kady z nich bdzie równie tumaczony na j. migowy.

W poniedziaek po wykadzie inauguracyjnym w Auli Nova w Poznaniu odbdzie si koncert muzyki jazzmana Krzysztofa Komedy, który zosta przygotowany przez Akademi Muzyczn.

Ponadto przed sal wykadow obejrze bdzie mona skadajc si w z dwóch czci wystaw prezentujc moliwoci mózgu. Na planszach przygotowanych przez plastyka znalazy si opisy miejsc mózgu oraz funkcji, za które odpowiadaj. Na drug cz wystawy skada si prezentacja prac przygotowanych przez dzieci, które przedstawiy ich wyobraenia dotyczce pracy mózgu podczas wykonywania przez czowieka rónych czynnoci. 6. Tydzie Mózgu potrwa do pitku. Wstp na wszystkie wykady jest bezpatny. Organizatorami tegorocznej edycji jest poznaski oddzia PAN wspólnie z Instytutem Genetyki Czowieka PAN i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej