Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Pijawki wci wiadcz chorym nieocenione usugi

2014-04-27 21:01:04

Komplikacje po replantacjach utraconych wczeniej koczyn, zapalenie stawów, chirurgia rekonstrukcyjna – to obszary medycyny, w których pijawki wci wiadcz chorym nieocenione usugi. Mimo to te pasoyty nie s powszechnie stosowane w polskich szpitalach.

 Od ponad 10 lat pijawki stosuj lekarze w specjalizujcym si w replantacjach koczyn i mikrochirurgii Szpitalu w. Jadwigi lskiej w Trzebnicy (Dolnolskie). Rocznie placówka zuywa ok. 300 pijawek.

 

„Oczywicie stosujemy je tylko u tych pacjentów, którzy wymagaj takiej terapii. Po pijawki sigamy przede wszystkim w przypadkach dynamicznie postpujcej zakrzepicy naczyniowej i obrzku tkanek po zabiegach replantacji, pomimo stosowania leków. Przy okazji odkrylimy wiele innych schorze, które pomagaj leczy - jak zespoy algodystrofii czy zapalenia stanów towarzyszce osteoartrozie” – powiedzia PAP chirurg i prezes Polskiego Towarzystwa Hirudologicznego, który dokona m.in. pierwszej w Europie replantacji palców u 5-latka, dr Maciej Paruzel.

 

„Pijawki okazay si te niezastpione równie w chirurgii rekonstrukcyjnej, gdzie paty skórne s zagroone procesem niedokrwiennym i martwiczym z powodu zakrzepicy, a leki nie mog dopyn z krwi do miejsc zagroonych. Generalnie szpitalne wskazania do terapii pijawkami dotycz chorych po zabiegach mikrochirurgicznych, w chirurgii rki, chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej czy onkologicznej” – doda.

 

Jak zapewnia dr Paruzel, pacjenci rzadko maj obawy zwizane z przystawieniem pijawek i bardzo dobrze toleruj terapi. „Wystarczy porozmawia i wytumaczy, po co to robimy i zawsze jest akceptacja. Zreszt stojc przed dylematem: mie lub nie mie rki lub palców, kady by si zgodzi” – zaznaczy.

 

Pijawki mona te stosowa w warunkach ambulatoryjnych. „Czasami efekty takiej terapii s szokujce. Obnienie poziomu cholesterolu, normalizacja cinienia ttniczego, ograniczenie bólu migrenowego gowy czy szumu w uszach to tylko niektóre przykady. Istnieje ogromna liczba chorób, w których pijawki lekarskie przyniosy pozytywny efekt. Nie mona jednak stworzy jednolitej listy wskaza, bo kada sytuacja wymaga uwzgldnienia schorze towarzyszcych, zaywanych leków, stanu chorego” – mówi dr Paruzel.

 

Najlepsze efekty terapeutyczne stosowania pijawek stwierdzono w chorobach o podou zapalnym, bólowym i zakrzepowym. Nie stosuje si ich natomiast u chorych ze skaz krwotoczn, niedoborami immunologicznymi, zaywajcych leki przeciwzakrzepowe, z cikimi uszkodzeniami narzdów wewntrznych lub ze stwierdzonymi zaburzeniami w gojeniu ran. Z zasady nie robi si te zabiegów kobietom w ciy i maym dzieciom.

 

Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Hirudologicznego, stosowanie pijawek w polskich szpitalach to wci margines, chocia w ostatnich latach coraz wicej oddziaów zajmujcych si chirurgi rekonstrukcyjn, plastyczn, chirurgi rki, mikrochirurgi czy chirurgi onkologiczn stosuje je jako form terapii uzupeniajcej klasyczne procedury lecznicze. Taka tendencja jest widoczna na caym wiecie od lat 70. ubiegego wieku.

 

Jak poinformowa dr Paruzel, hirudoterapia naley do procedur medycznych wg Midzynarodowego Spisu Procedur ICD-9. Mimo to z rozliczaniem jej przez Narodowy Fundusz Zdrowia bywa rónie. „S miejsca w Polsce, gdzie NFZ zapaci za terapi pijawkami w szpitalach, w wikszoci przypadków nie jest to jednak terapia refundowana. Moe to si zmieni w przyszoci. W niektórych pastwach paci si za ni ze rodków publicznych - tak jest np. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy w Rosji” – wylicza.

 

W Polsce terapi pijawkami prowadzi te wiele osób, które nie s lekarzami. Wedug dr. Paruzela standardem powinna by jednak ich wspópraca z lekarzem. „W takim modelu hirudoterapia nie musi by elementem polskiego podziemia terapeutycznego, czonego z wróbiarstwem, szamanizmem i innymi metodami pseudoterapii” – zaznaczy.

 

Pijawki do terapii musz pochodzi z legalnej hodowli laboratoryjnej, bdcej pod kontrol weterynaryjn, których ródo pochodzenia jest udokumentowane stosownym certyfikatem. Pijawki niewiadomego pochodzenia, zwykle pozyskane z natury, mog przenosi grone dla czowieka drobnoustroje.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej