Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Polacy nadal lekcewa gryp

2014-04-27 20:49:23

W sezonie 2013/2014 zanotowano ponad 2 mln zachorowa i podejrze zachorowa na gryp, mniej ni rok wczeniej – poinformowano w czwartek na konferencji Flu Meeting 2014 w Warszawie. Polacy nadal lekcewa gryp – alarmowali specjalici.

 W sezonie 2013/2014 grypa bya nieco mniej grona. Zanotowano ponad 2 mln zachorowa i podejrze zachorowa na gryp, czyli o 900 tys. mniej ni w sezonie grypowym 2012/2013, gdy zarejestrowano 2,9 mln takich przypadków – poinformowa dziekan Wydziau Lekarskiego Uniwersytetu ódzkiego prof. Adam Antczak.

 

Mniej byo równie zgonów i hospitalizacji. Od wrzenia 2013 r. do koca marca 2014 r. prawie 7 tys. osób z powodu grypy przebywao w szpitalu, a 15 zmaro. Rok wczeniej w sezonie 2012/2013 z powodu grypy byo hospitalizowanych 13 tys. chorych, a 119 zmaro.

 

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkrelia, e zgonów mona byoby unikn, gdyby wicej osób w Polsce szczepio si przeciwko grypie. Przygotowane szczepionki dobrze chroniy przed szczepami wirusów grypy, który w naszym kraju kryy w ostatnim sezonie.

 

Dodaa, e faktyczna liczba zgonów z powodu grypy jest wiksza, ni wskazuj na to oficjalne statystki, gdy nawet w szpitalu trudno jest jednoznacznie skojarzy niektóre schorzenia z przebyt wczeniej gryp, która moe doprowadza do wielu powika, szczególnie kreniowo-oddechowych.

 

Wedug danych przedstawionych przez Michaa Ilnickiego z Gównego Inspektoratu Sanitarnego, na gryp umiera zwykle od jednego do czterech pacjentów sporód 1000 chorych.

 

„Polacy nadal jednak nie traktuj powanie zagroenia gryp, co ze zdziwieniem i niepokojem obserwowane jest w innych krajach europejskich” – podkreli prof. Antczak. wiadczy o tym niewielki nadal odsetek osób, które si szczepi przeciwko grypie. W sezonie 2013/2014 zaszczepio si zaledwie 3,8 proc. Polaków, podczas gdy w innych krajach jest dziesiciokrotnie wikszy odsetek zaszczepionej populacji.

 

Specjalista powiedzia, e pozytywne jest jedynie to, e po raz pierwszy od 2009 r. przestaa spada liczba Polaków szczepicych si przeciwko grypie. W sezonie 2012/2013 zaszczepio si 3,8 proc. osób, prawie dwa razy mniej ni w pi lat wczeniej, gdy w sezonie 2008/2009 na szczepienie przeciwko grypie zdecydowao si 6,8 proc. Polaków.

 

W tym roku po raz pierwszy firmy farmaceutyczne nie byy zmuszone do zniszczenia niewykorzystanych w Polsce szczepionek przeciwko grypie. Tak trzeba postpowa za kadym razem po zakoczeniu sezonu grypowego, gdy pozostan jeszcze jakie preparaty.

 

„W naszym kraju co roku niszczono dotd ogromn liczb, bo kilkuset tysicy niewykorzystanych szczepionek przeciwko grypie. W 2012 r. trzeba byo zutylizowa, czyli po prostu spali, a 400 tys. tych preparatów” – powiedzia prof. Antczak. W minionym sezonie grypowym 2012/2013 zamówiono mniej szczepionek ni zwykle, spodziewajc si maego nimi zainteresowania w Polsce.

 

Przeciwko grypie niechtnie szczepi si nawet polscy lekarze. W sezonie 2013/2014 mimo kampanii Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zdecydowao si na to zaledwie 6 proc. lekarzy. Znacznie wicej, bo ponad 50 proc. pracowników medycznych zaszczepio si w orodkach, które w ramach OPZG propagoway u siebie szczepienia przeciwko grypie.

 

Prof. Antczak powiedzia, e lekarze i pielgniarki powinni szczepi si w pierwszej kolejnoci. „Jeli tego nie robi, to jest to nieetyczne, poniewa nie szczepic si zagraaj sobie, swym bliskim i pacjentom” – podkreli.

 

Specjalista przyzna, e rozwaane jest wprowadzenie w 2014 r. obowizkowych szczepie przeciwko grypie wród pracowników opieki medycznej, finansowanych z budetu. „Chcemy zyska w tej sprawie aprobat Naczelnej Izby Lekarskiej" – powiedzia w rozmowie z PAP prof. Antczak.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej