Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej

2011-03-18 11:37:14

Budowa centrum radioterapii protonowej, przeznaczonego do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworw, rozpocza si w czwartek na terenie Instytutu Fizyki Jdrowej PAN w Krakowie. Bdzie to pierwszy tego typu orodek w Polsce i Europie rodkowej.

Kierownik projektu prof. Pawe Olko poinformowa, e Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB) bdzie nieinwazyjnie leczy nowotwory zlokalizowane w dowolnym obszarze ciaa. Leczenie bdzie si odbywa z wykorzystaniem cyklotronu czyli akceleratora przyspieszajcego wizki protonw do energii 235 MeV.
Jak wyjani naukowiec, do napromieniania uywana jest wizka protonw - czstek o dodatnim adunku elektrycznym - ktre podczas terapii s przyspieszane w cyklotronie do ogromnych prdkoci, a po jego opuszczeniu s kierowane w obszar guza.

Centrum bdzie jednoczenie orodkiem badawczym. Prowadzone w nim bd eksperymenty w dziedzinie fizyki jdrowej oraz prace w zakresie fizyki radiacyjnej, radiobiologii i inynierii materiaowej.

Utworzenie orodka bdzie kosztowao ok. 200 mln z, z czego ponad poowa bdzie pochodzi z unijnego dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Pozostae pienidze przekae budet pastwa. Otwarcie Centrum Cyklotronowego Bronowice zapowiadane jest na koniec 2013 roku.

Projekt realizowany bdzie w dwch fazach. W pierwszej wybudowane zostanie centrum wyposaone w cyklotron Proteus C-235 wraz z infrastruktur techniczn do radioterapii protonowej gaki ocznej. Umoliwi ono leczenie gbiej pooonych guzw w okolicy nerwu wzrokowego oraz guzw pozagakowych. Docelowo takiej terapii bdzie poddawanych 150 pacjentw rocznie.

W drugiej fazie, do koca 2014 roku, cyklotron zostanie doposaony w stanowisko z obracanym ramieniem, ktre pozwoli na bardzo precyzyjnie kierowanie wizki protonw na ciao pacjentw. Pozwoli to na protonoterapi najtrudniej dostpnych do leczenia nowotworw zlokalizowanych w dowolnej czci ciaa. Jedno takie stanowisko pozwoli leczy do 500 pacjentw rocznie.

Cyklotron oraz hale eksperymentalne zostan umieszczone w specjalnie zbudowanym w tym celu bunkrze o gruboci cian i sufitu wynoszcej 3-4 metry, co zapewni cakowit oson ludzi i rodowiska przed promieniowaniem jonizujcym.

Projekt realizuje Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego Polskiej Akademii Nauk w ramach Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej. W skad konsorcjum wchodzi 12 jednostek naukowych i terapeutycznych z caego kraju.

W krakowskim Instytucie Fizyki Jdrowej PAN od kilku miesicy dziaa pierwsza w Polsce Pracownia Radioterapii Protonowej, ktra do leczenia nowotworw oka wykorzystuje zainstalowany tam mniejszy cyklotron AIC 144. W zeszym miesicu odbyy si pierwsze udane zabiegi napromieniania nowotworw gaki ocznej u dwojga pacjentw.

Z dowiadcze podobnych orodkw medycznych w Europie wynika, e radioterapia protonowa u ponad 90 proc. pacjentw prowadzi do cakowitego zniszczenia komrek nowotworowych. RGR

Dzieki uprzejmoci: PAP - Nauka w Polsce

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej