Mapa chorób zakaźnych


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Mapa chorób zakaźnych

Przygotowana przez Naukowców z Zoological Society of London, University of Georgia oraz Earth Institute przy Columbia University mapa uwzględnia dane dotyczące 335 przypadków wystąpienia chorób z lat 1940-2004, a także komputerowe modele gęstości populacji opadów oraz bioróżnorodności. Jak się okazuje, większość (71 procent) nowych chorób pochodzi od zwierząt - przykładem mogą być malezyjski wirus Nipah, SARS w Chinach oraz afrykański wirus Ebola. Takie przypadki są coraz częstsze - dzikie zwierzęta mają wciąż mniej miejsca, natomiast ludzi przybywa. Zdaniem naukowców ochrona przyrody i łagodzenie konfliktów miedzy ludźmi a naturą zmniejsza zagrożenie nowymi epidemiami. Szczególnie ważne jest zachowanie bioróżnorodności.

Zakażenia odzwierzęce mogą następować podczas polowania na dzikie zwierzęta, przez przypadkowe kontakty czy za pośrednictwem zwierząt hodowlanych. Ponieważ ludzie nie rozwinęli odporności na zwierzęce wirusy, są one dla nich śmiertelnie niebezpieczne.

Według twórców mapy, środki na walkę z epidemiami były w przeszłości wydawane mało efektywnie - ich dzieło ma to zmienić. Najbardziej zagrożone są ubogie kraje strefy tropikalnej, zwłaszcza południowej i południowo - wschodniej Azji.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł