Plemniki w 3D


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Plemniki w 3D

Naukowcy wykorzystali nieinwazyjną technikę trójwymiarowego obrazowania do badania aktywności plemników. Użyta po raz pierwszy w tym celu konfokalna spektroskopia ramanowska pozwala między innymi na określenie płodności plemników przy jednoczesnym nie niszczeniu próbki biologicznej, donosi "Analyst".

Dla każdego gatunku sprawa płodności jest kwestią priorytetową. W tej materii, wśród ludzi nie dzieje się dobrze, gdyż jak wykazują badania, statystyczna liczna plemników zawarta w męskim nasieniu przez ostatnie 50 lat spadła nawet o 50 procent! Z tego względu, bardzo ważne jest by móc określić przyżyciowo, które z plemników są "płodne", a które nie.
Większość metod stosowanych obecnie do określania płodności mężczyzn kończy się tragicznie dla plemników, które niestety nie przeżywają badania.

Naukowcy z Ruhr-Universit"t Bochum (Niemcy) opracowali pierwszą na świecie technikę badania plemników, która umożliwia bardzo dokładną analizę komórek zawartych w męskim nasieniu, jednocześnie nie zabijając ich.

Do przyżyciowych badań plemników wykorzystano zmodyfikowaną, konfokalną spektroskopię ramanowską, technikę powszechnie wykorzystywaną w fizyce oraz chemii, polegającą na pomiarze promieniowania rozproszonego w wyniku efektu Ramana, czyli nieelastycznego rozpraszania fotonów.

Według niemieckich naukowców, użycie spektroskopii ramanowskiej pozwala na bardzo dokładne analizy wnętrza męskich komórek rozrodczych, w tym trójwymiarowe obrazowanie organelli wchodzących w skład plemników. Co więcej, po badaniu plemniki są nadal żywe i teoretycznie - te zdrowe - mogą nadal być użyte do zapłodnienia komórki jajowej.

Nowo odkryta metoda badania stanu fizjologicznego plemników z całą pewnością zwiększy naszą wiedzę o plemnikach, co pozwoli w przyszłości na bardziej precyzyjne określanie płodności u mężczyzn.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł