Program Opieki Diabetologicznej Prodiab


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Program Opieki Diabetologicznej Prodiab

Na początku czerwca rusza Program Opieki Diabetologicznej Prodiab którego autorem jest polska firma biotechnologiczna Bioton SA. Patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. „Prodiab” to nowatorski program profilaktyczno – edukacyjny dla osób chorych na cukrzycę oparty o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, które zawarte zostały w protokole „PharmaDiaB”.

Program Opieki Diabetologicznej wdrażany przez Bioton został opracowany przez EuroPharm Forum – organizację, której celem było opracowanie i wdrożenie projektów rozszerzających zakres dotychczasowej praktyki aptekarskiej o działania związane z opieką farmaceutyczną, racjonalnym stosowaniem leków, informacją o lekach, promocją zdrowia i oświatą zdrowotną, profilaktyką i prewencją chorób społecznych oraz zapewnieniem świadczeń farmaceutycznych najwyższej jakości.

Włączenie farmaceutów do opieki diabetologicznej ma wiele racjonalnych przesłanek. Najważniejszym jest bezpośredni kontakt z pacjentami i szeroka wiedza medyczna. To właśnie farmaceuci są jedną z grup zawodowych, która może wspierać działania w zakresie opieki, profilaktyki i edukacji diabetologicznej. Przede wszystkim to farmaceuta może wcześniej rozpoznać symptomy cukrzycy, nakłonić pacjenta do wykonania badania na obecność cukru we krwi i przekonać go do wizyty u lekarza. W przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą, aptekarz może służyć swą fachową wiedzą na co dzień i sprawdzać, czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarza i czy nie występują żadne niepokojące objawy. Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, a w ostatnich latach mówi się wręcz o jej epidemii. Jest ona jednym z głównych i narastających problemów zdrowotnych, dotyczy ludzi w każdym wieku i we wszystkich krajach. Według Bharad Book Bureau w roku 2006 wartość globalnego rynku insuliny osiągnęła ok. 8,5 mld dolarów. Natomiast dynamika tego rynku w porównaniu z rokiem 2005 wyniosła 14 proc.

W Polsce insulinę stosuje ok. 420 tys. diabetyków. Koszty, które w procesie leczenia cukrzycy muszą pokryć zarówno pacjęci jak i systemy zdrowotne danych państw są coraz większe. W celu zahamowania epidemii cukrzycy i powstrzymania rozwoju jej powikłań, we wszystkich krajach wysokorozwiniętych wdrażane są programy i działania z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

W założeniach program ma :

  • rozpowszechniać założenia WHO w Polsce oraz integrować doświadczenia europejskie we wspólnym sposobie myślenia i działania.
  • integrować wysiłek lekarzy, aptekarzy, pielęgniarek i pacjentów tworząc interdyscyplinarne zespoły opieki diabetologicznej.
  • zwiększyć możliwość konsultacji ze specjalistami, zwłaszcza dla pacjentów z miejscowości oddalonych od centrów medycznych.
  • działać na rzecz obniżania stałych kosztów leczenia cukrzycy.
  • monitorować stan pacjenta na poziomie apteki, poprzez przygotowany do tego system komputerowy.

Poprzez monitorowanie zachowań pacjenta farmaceuta zyska możliwość prowadzenia efektywnych działań edukacyjnych, zaś zebrane w ramach programu dane statystyczne pozwolą firmie Bioton SA na identyfikację stanu świadomości i stopnia współpracy grupy pacjentów diabetologicznych. Dane statystyczne zebrane w ten sposób będą mogły stać się podstawą do projektowania ogólnopolskich akcji edukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł