Stawiam na mleko! w XIV Sejmie Dzieci i Młodzieży


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Stawiam na mleko! w XIV Sejmie Dzieci i Młodzieży

1 czerwca kampania Stawiam na mleko! była gościem XIV Sejmu Dzieci i Młodzieży. Akcja realizowana jest na zlecenie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.

Gościem specjalnym kampanii "Stawiam na mleko!" w Sejmie Dzieci i Młodzieży była Ilona Felicjańska, z którą młodzi posłowie chętnie robili sobie zdjęcia i rozmawiali na temat kampanii. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyła się także postać prof. Wojciecha Cichego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - eksperta kampanii "Stawiam na mleko!" (ostatnie zdjęcie). Obrady XIV Sejmu Dzieci i Młodzieży poprowadził Orchest Ochocki, licealista pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory w ramach kampanii „Stawiam na mleko!” odwiedzono 21 miast w całej Polsce oraz kilka tysięcy uczniów w 59 szkołach podstawowych. Akcja promująca mleko i produkty mleczne realizowana jest na zlecenie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.

Projekt „Stawiam na mleko!” ma na celu przeprowadzenie kompleksowych działań informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7- 13 lat, ich rodziców oraz opiekunów.

W ramach 36 miesięcy kampanii za pośrednictwem „Mlecznego Konwoju” odwiedzonych zostanie 108 miast w całej Polsce, co oznacza objęcie działaniami blisko 450 szkół oraz 330 tys. dzieci i podobnej liczby osób dorosłych. Projekt zakłada wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów komunikacyjnych, w tym m.in.: reklamę telewizyjną i prasową, cykliczne imprezy, konkursy, promocję w punktach sprzedaży, działania outdoorowe oraz PR.

Kluczowymi elementami kampanii o charakterze bezpośrednim są m.in.:

  • „Konwój mleczny” – event promocyjny mający na celu dotarcie do prawie 450 szkół w 108 miastach
    w całej Polsce oraz zorganizowanie „Imprez Mlecznych”, podczas których zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie będą mogli wziąć dział w konkursach wiedzy o mleku i produktach mlecznych, a także spróbować mlecznych przysmaków.
  • „Truck Mleczny” – weekendowy event funkcjonujący w ramach „Konwoju Mlecznego”. Głównym założeniem „Trucka Mlecznego” jest promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia przez zabawę i naukę, a także umożliwienie osobom biorącym udział w imprezach dotarcia do ekspertów, lekarzy i dietetyków, którzy doradzą w kwestii diety i zdrowego odżywiania.
  • Konkurs „Podaj dalej” – konkurs promujący wiedzę o walorach diety bogatej w mleko i produkty mleczne połączony z udziałem w „Imprezach Mlecznych”.
  • Promocja w punktach sprzedaży – wsparcie działań informacyjnych w miejscu podejmowania decyzji zakupowych za pośrednictwem materiałów promocyjnych, a także konkursów z nagrodami.

Działania o charakterze bezpośrednim wsparte zostały reklamą telewizyjną i prasową, lokalnymi kampaniami outdoorowymi oraz działaniami z zakresu Public Relations. Kampanie uzupełniają działania w internecie skorelowane z trasą i terminami imprez. Ponadto platforma internetowa www.stawiamnamleko.pl informuje o zagrożeniach dla zdrowia, wynikających z niedoboru wapnia w organizmie.

Rokrocznie w Polsce spada spożycie mleka i jego przetworów. Z tego powodu zarówno u dzieci, jak
i wielu osób dorosłych dochodzi do poważnych niedoborów wapnia, co może w konsekwencji wiązać się z zaburzeniami zdrowotnymi. Program „Stawiam na mleko!” ma być jednym z elementów działań mających na celu zapobieganie takim problemom w naszym społeczeństwie.

Obecnie w Polsce konsumuje się o prawie 30% mniej mleka i produktów z niego wytworzonych niż przeciętnie w innych krajach Unii Europejskiej (za „Przeglądem Mleczarskim”). W 2002 roku statystyczny Polak spożył 182 litry mleka (wraz z jego przetworami, bez masła), zaś w innych krajach Unii Europejskiej spożycie mleka wynosi 330-240 litrów na osobę .

Kampania finansowana jest ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Realizowanie kampanii powierzono firmie CAM Media S.A., która została wyłoniona w przetargu jako organizacja wdrażająca. Działaniami z zakresu PR zajęła się agencja Propublic.
 

Zdjęcia: Julia Kalińska

 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł