Oksytocyna wpływa na naszą hojność


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Oksytocyna wpływa na naszą hojność

Naukowcy wiedzą już, co wpływa na naszą hojność. Zdaniem amerykańskich badaczy, decyduje o tym poziom oksytocyny. To neurohormon syntezowany w podwzgórzu i magazynowany w tylnym płacie przysadki mózgowej. Do tej pory wiadomo było, że między innymi powoduje on skurcze mięśni macicy, co ma znaczenie podczas akcji porodowej - informuje RMF FM.

Budowa oksytocyny została ustalona i zsyntetyzowana przez Vigneauda w 1953 roku. Oksytocyna (OXY,oxytocin, ATC: H 01 BB 02) - hormon peptydowy (cykliczny hormon złożony z 9 aminokwasów - nonapeptyd o masie cząsteczkowej 1007 Da), uwalnia się okresowo, dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Wytwarzany jest w jądrze przykomorowym i nadwzrokowym podwzgórza i poprzez układ wrotny przysadki przekazywany i magazynowany w tylnym płacie przysadki.

RMF FM/Wikipedia

Następny artykuł

Poprzedni artykuł