Zoonozy pod lupą Stowarzyszenia Med-Vet-Net


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Zoonozy pod lupą Stowarzyszenia Med-Vet-Net

Walka z zoonozami - chorobami zakaźnymi pochodzenia odzwierzęcego - to główny cel Stowarzyszenia Med-Vet-Net. Zrzeszające 14 instytutów naukowych z 10 krajów europejskich Stowarzyszenie oficjalnie zainauguruje działalność podczas spotkania 4-5 października w Brukseli. Jedynym polskim członkiem Med-Vet-Net, a zarazem jednym z jego założycieli, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH).

Stowarzyszenie będzie jedną z największych sieci europejskich działających w sektorze zdrowia publicznego. Skupi najwybitniejszych specjalistów z dziedziny ochrony przed zoonozami. Jest ono kontynuacją projektu powstałego w ramach 6. Programu Ramowego, finansowanego przez Unię Europejską.
Głównym zadaniem sieci Med-Vet-Net jest doskonalenie badań naukowych dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób odzwierzęcych przez integrację badań z dziedzin weterynarii, medycyny i badania żywności. Dzięki przepływowi informacji między instytucjami Stowarzyszenie ma umożliwić konsolidację środowisk zajmujących się zdrowiem publicznym.

Efektem działań sieci ma być wzrost wiedzy na temat chorób odzwierzęcych, co powinno przełożyć się na skuteczniejszą walkę z nimi i poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego Europejczyków.

Jak informuje NIZP-PZH, choroby zakaźne są poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Powodują ponad 14 milionów zgonów każdego roku. Spośród prawie 1500 znanych gatunków drobnoustrojów chorobotwórczych, więcej niż 60 proc. może przenosić się ze zwierząt na ludzi.

"Wśród nowych chorób zakaźnych, nieodnotowanych wcześniej w literaturze medycznej, które pojawiły się w ostatnim pięćdziesięcioleciu, nie ma ani jednej choroby, która pośrednio lub bezpośrednio nie pochodziłaby od zwierząt" - podkreśla prof. Andrzej Zieliński, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Źródłem bakterii, wirusów i pasożytów mogą być zarówno zwierzęta domowe i hodowlane, jak i wolno żyjące. Drobnoustroje chorobotwórcze mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi poprzez bezpośredni kontakt, zanieczyszczone środowisko lub skażoną zarazkami żywności pochodzenia odzwierzęcego.

W dodatku w nadchodzących latach zagrożenie chorobami odzwierzęcymi będzie narastało - przewidują eksperci. Przyczyną jest wzrost międzynarodowej wymiany handlowej, nasilenie obrotu mięsem, mlekiem oraz innymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Również coraz częstsze podróże i kontakt ze zwierzętami egzotycznymi, więc i przenoszonymi przez nie drobnoustrojami przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań na choroby odzwierzęce.

Jak dodaje NIZP-PZH, pojawiają się również nowe, dotychczas nieznane drobnoustroje, a te znane nabywają nowych groźnych cech takich jak oporność na antybiotyki. Ponadto rozwijaniu się chorób odzwierzęcych sprzyja starzenie się społeczeństwa, spadek odporności i zwiększona podatność na zakażenia.


Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł