Inspekcja Weterynaryjna przygotowana do pojawienia się ptasiej grypy


Bitechnologia - teraźniejszość i przyszłość

Inspekcja Weterynaryjna przygotowana do pojawienia się ptasiej grypy

Inspekcja Weterynaryjna jest przygotowana do ewentualnego wystąpienia ptasiej grypy w Polsce - mówi zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Janusz Związek. Według Związka, nie można wykluczyć, że zjadliwa grypa pojawi się jesienią u ptaków, zwłaszcza dzikich. Jego zdaniem, można jednak nie dopuścić do pojawienia się choroby u ptaków domowych.

"Monitorujemy sytuację w sąsiednich krajach, na razie w pobliżu Polski nie ma ognisk grypy" - dodaje.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii zaznacza, że przygotowane są także terenowe inspekcje weterynaryjne. Uzupełniony został sprzęt i środki dezynfekcyjne, w tych jednostkach, gdzie został zużyty. W Polsce na wiosnę odnotowano 8 ognisk ptasiej grypy - wszystkie u dzikich ptaków.

W kwietniu tego roku odbyło się tygodniowe szkolenie dla lekarzy wojewódzkich i powiatowych, gdzie w praktyce sprawdzano wiedzę na temat zwalczania choroby, tj. poprzez wywiad, badanie drobiu, usypianie zwierząt, przygotowanie dokumentów czy dezynfekcję pomieszczeń. Z tych ćwiczeń został przygotowany film, który stanowi materiał szkoleniowy - informuje Związek.

Jak podkreśla, jest przygotowane rozporządzenie ministra rolnictwa, które zostanie wprowadzone w życie w momencie pojawienia się w Polsce wirusa ptasiej grypy. Głównym ograniczeniem, które zostanie wprowadzone, będzie zakaz przebywania ptaków na otwartej przestrzeni.

Związek wyjaśnia, że drób nie koniecznie będzie musiał być zamknięty w pomieszczeniach, ale odizolowany, tak by nie stykał się z dzikim ptactwem. Restrykcje te będą dotyczyły nie tylko kur czy indyków, ale także kaczek i gęsi.

Dodaje, że na podstawie doświadczeń z wiosny tego roku, prawdopodobnie złagodzone zostaną działania, jakie podejmowane będą przez powiatowych lekarzy weterynarii w celu umożliwienia zorganizowania wystaw, targów lub pokazów po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Związek zapewnia, że na ewentualną walkę z wirusem ptasiej grypy są zapewnione pieniądze w budżecie na 2006 rok. Jego zdaniem, są one dostatecznie duże, by móc prowadzić aktywne działania w zwalczaniu choroby.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł